Pakokaasumittaukset

Pakokaasumittaus suoritetaan katsastuksen yhteydessä bensamoottoreista.

Pakokaasujen mittaus on tarpeellista tehdä myös aina pakokaasuihin vaikuttavan tekniikan korjauksen yhteydessä. Näitä voivat olla ovat esimerkiksi happitunnistimen, eli lambda-anturin, vikojen korjaus, erilaiset käyntiviat, jne. Useimmilla automerkeillä sisältyy pakokaasutesti myös tiettyihin määräaikais