OBD-mittaus / vikadiagnoosi

Nykyaikainen auto on ”tietokone neljällä pyörällä”.

Ajoneuvon useita toimintoja säätelee ja niissä syntyneitä vikoja kirjaa tietokone.

Syntyneet virheilmoitukset ovat luettavissa tietokoneen vikamuistista tähän käyttöön erityisesti suunnitellulla diagnostiikkalaitteella. Näin vikojen haku helpottuu ja nopeutuu. Diagnoositestilaite on eräänlainen mittauslaite – se vain ilmoittaa mittaustuloksen – jonka johdosta on osattava tehdä oikeat päätelmät ja toimenpiteet. Kaikkia vikoja ei kuitenkaan pystytä selvittämään pelkästään diagnoositestilaitteella, vaan asentajan ammattitaidolle jää vielä suuri osa vikojen haussa